Çağımızın Buhranı Terör

Yazar Sempozyum, Kongre, Seminer vs. Kitapları 

 

Türkiye tarihi bir dönemeçten geçiyor. 27 Mayıs 1960 Darbe girişimine benzer ama başarısız bir versiyonunu 15 Temmuz 2016 gecesi yaşadı. Ancak Millî bünyemiz siyasi ve sosyal reflekslerimiz bunu önledi.

Kurumların veya toplumun tüzel kişiliğinin katmanlarının iletişimsizlik, aşırı özgüven veya eğitimsizlik nedeni ile birbirine olan güveni zayıflar. Tetikte bekleyen kötücül arzular, hisler, örgütler ve kişiler bunu kullanır düşmanlığı artırır. Kardeş kavgası başlar. Kiminin hırsından, kimisinin taassubundan, kimisinin saflığından faydalanarak fitne ve fesadı başlatır, dost-düşman karışır kamu düzeni bozulur.

Kamu düzenin bozulmasının önlenmesi veya düzenin bozulduğunda tekrar onarılması için eğitim gereklidir. Fakat bu eğitim, hem akıl hem ahlâk hem de vicdan eğitimini ön şart alan din eğitimi olmalıdır.

Adalet amaç edinildiğinde çözüm demokrasi olmalıdır. Hesap verilebilirlik, çoğulculuk, özgürlükçülük, katılımcılık demokrasinin içinde yer alır. Bir toplumda fikirler konuşulabiliyorsa, tartışılabiliyorsa demokrasi o topluma hakim oluyor demektir.

Üsküdar Üniversitesi Postkolonyal Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (PAMER) tarafından düzenlenen sempozyumda, demokrasinin yerleşmesine vesile olacak küresel huzurun şifreleri, yukarıda bahsedilen kavramlar doğrultusunda ele alındı. Sempozyumda konuşma yapan değerli katılımcıların ufuk açıcı görüşleri de bu eserde derlendi. 

Yayın tarihi: 2016

ISBN: 978-605-9596060

Baskı sayısı: 1. Baskı

Dil: Türkçe

Sayfa sayısı: 96

Yayınevi: Üsküdar Üniversitesi Yayınları

Yorum Yapılmamış

Yorum Yap