Prof.Dr. Abulfaz Süleymanov

DOÇ.DR. ABÜLFEZ SÜLEYMANOV

1975 yılında Azerbaycan’ın Ucar ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladıktan sonra 1991 yılında Azerbaycan’dan ülkemize gelen ilk öğrenci grubunun içinde yer alarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde lisans eğitimine başladı. 1995 yılında lisans eğitimini tamamlamasının ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Yapı-Sosyal Değişme Anabilim dalında yüksek lisans yaptı. Buradan mezun olduktan sonra aynı yıl (1998) İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde doktora eğitimine başlayıp “Azerbaycan’ın Yakın Tarihinde Milli Kimlik Arayışlarının Sosyolojik İncelemesi” tezle doktor unvanını aldı. 2012 yılında yine Türkiye’de girmiş olduğu doçentlik sınavında başarılı olarak sosyoloji alanında bu unvanı kazanmış oldu. Uzun süre Azerbaycan’ın çeşitli üniversiteleri ve bilim merkezlerinde bilimsel faaliyetlerde bulunan A. Süleymanov, hâlihazırda Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı olarak akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Aynı zamanda Türk Dünyası Sosyologlar Birliği başkan yardımcılığı ve Avrasya Sosyal Araştırmalar Merkezinin başkanlığı görevini yürüten A. Süleymanov’un 40’ı uluslararası olmak üzere 60’ın üzerinde aile, milli kimlik, göç, gençlik, çocuk üzerine çok sayıda çalışmaları bulunmaktadır.