Prof.Dr. Niyazi Beki'ın Kitapları

Yazarın Tüm Kitapları

Prof.Dr. Niyazi Beki

Yazarın Özgeçmişi

Niyazi Beki, 1953 tarihinde Bingöl’de doğdu. Klasik medrese eğitimini tamamlayarak, icazet aldı. Bingöl Lisesi ile Muş İmam-Hatip Lisesini bitirdikten sonra Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1984’te mezun oldu.

Yüksek lisansını Marmara Üniversitesinde “es-Sülemî ve Kitâbu’l-Erbaîn li’s-Sûfiyye” isimli hadis kitabı tezi ile  (1990), doktorasını ise Sakarya Üniversitesinde "20. Asır Türkiye’sinde Tefsirde İşârâtu’l-İ’caz Örneği" adlı tezi ile (1997) tamamladı.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2003 ve 2004 yılları arasında Amerika’da, Connecticut Üniversitesine bağlı Hartfort Seminary’de misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Üsküdar Üniversitesi, Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsünde öğretim üyesi olarak görevine devam eden Beki’nin 15 kadar eseri yayımlanmıştır. Yayınlanmamış Türkçe, Arapça, Farsça ve İngilizce şiirleri bulunan Beki’nin değişik bilimsel dergilerde yayınlanmış makale ve araştırmaları da bulunmaktadır.

Beki, dört çocuk babası olup Arapça, İngilizce ve Farsça bilmektedir.