Sempozyum, Kongre, Seminer vs. Kitapları

Üsküdar Üniversitesi’nde düzenlenen sempozyum, kongre, seminer ve benzeri etkinlikler, Düzenleme Kurulları ve ÜÜ Yayınları Yayın Kurulu kararının ardından kitaplaştırılarak yayınlanabilmektedir.